流通政策

Mizuno Corporation – distributionspolitik

I kraft pr.: 1. juni 2016

Produktsegmenteringspolitik

 1. Mizuno forbeholder sig ret til kun at levere visse produkter (især, men uden begrænsning, dem med nye innovative teknologiske egenskaber) til en særlig type kunder ved at segmentere produktlinjen på baggrund af rimelige handelsmæssige og iværksættermæssige overvejelser. Dette kan også gælde i tilfælde af lanceringer af nye modeller på det europæiske marked.

 2. Disse specifikke vilkår træder i kraft fra og med den 1. juni 2016 og ændrer Mizunos respektive generelle salgs- og leveringsvilkår, som er i kraft i de områder, hvor Mizunos respektive europæiske detailkunder (herefter kaldet "detailkunden") udfører deres forretningsaktiviteter (herefter kaldet "de generelle vilkår").

 3. Detailkundens accept af produkter, som leveres af Mizuno, efter at disse specifikke vilkår er trådt i kraft, skal endvidere betragtes som detailkundens accept af disse specifikke vilkår.

 4. Mizuno forbeholder sig ret til i fremtiden efter eget skøn at udskifte og/eller ændre de specifikke vilkår eller helt udskifte dem med en nyere version (herefter kaldet "modifikationen"), men Mizuno forpligter sig også til at underrette detailkunden om en sådan modifikation, før den træder i kraft.

Juridisk berettigelse

 1. Relevante retlige rammer og love, gældende juridiske principper:
  1. Artiklerne 101-105 vedrørende traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), som vedrører handelsselskabers misbrug af dominerende positioner.
  2. Mizunos europæiske produktsegmenteringspolitik i forhold til virksomhedens detailkunder falder inden for kategorien vertikale forhold, da vi som producent og leverandør af sportsudstyr inden for forsyningskæden agerer på et højere niveau end en detailforhandler. Der er for vores vedkommende tale om et nedstrømsforhold.
  3. Disse vertikale og handelsmæssige operationer betragtes og gennemgås på basis af ovennævnte artikler i TEUF i lyset af gruppefritagelsesforordningen for vertikale aftaler (EU) af 20. april, 2010 (VBER2010.
 2. Markedsandele/definition af det relevante marked og dets relevans for Mizunos europæiske distributionsordning:
  1. Det er i denne sammenhæng yderst vigtigt at fremhæve, at alle de førnævnte europæiske og nationale konkurrenceretlige bestemmelser kun gælder for markedsdominerende selskaber, med mindre vertikale politikker, praksisser og aftalemæssige ordninger udgjorde en alvorlig krænkelse af gældende konkurrenceret (dvs. såkaldte "alvorlige krænkelser eller sorte bestemmelser" i kontrakter eller andre handelsmæssige forbindelser mellem en leverandør og dennes detailforhandlere).
  2. Princippet om aftalefrihed, som er en rettighed, der er stadfæstet i europæisk ret, udgør én facet af den enkelte kommercielle operatørs erhvervsmæssige frihed til efter eget ønske at skabe sine egne forretningsmæssige relationer, gælder for mange mindre til mellemstore virksomheder i Den Europæiske Union. Dette indebærer, at mærkevareindehaveren er berettiget til at afvise forretninger eller afbryde forretningsrelationer med en konkret kunde, uden at det er nødvendigt at angive en årsag til dette. Inden for denne kategori findes der ingen forskelsbehandlingsregler, som skal overholdes i forbindelse med udvælgelse af forretningspartnere, der er ingen forpligtelse til at levere bestemte produkter, og der er ingen tvang som følge af ufravigelige regler til at betjene bestemte kanaler i en gruppe af detailhandlere.
   1. En sådan frihed findes dog ikke længere eller indskrænkes af gældende kartellove, hvis visse grænser (= markedsandele) overskrides. Det grundlæggende princip er, at en markedsandel, der overskrider 30 % af det definerede produkt og det geografiske marked, ville give en dominerende position på markedet.
  3. Da Mizuno IKKE besidder en markedsandel på over 30 % og derfor ikke har en dominerende position på markedet, har virksomheden i henhold til EU-lovgivningen ret til at anvende en produktsegmenteringspolitik.